Cenas

Maksa par bērnudārza apmeklējumu ir 400€ / mēnesī( mācību maksā ir iekļautas montessori nodarbības( bērni strādā grupās),  mūzikas nodarbības, sports un māksla).

Ēdināšanas maksa ir 4 € / dienā, kas tiek aprēķināta tikai par izmantotām dienām.

Sadarbojamies šādām pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu: Ķekavas pašvaldību, Rīgas pašvaldību, Mārupes pašvaldību,  Olaines pašvaldību, Salaspils pašvaldību, Jūrmalas pašvaldību.

Piemēram, līdzfinansējums Ķekavas novadā deklarētajiem bērniem 277.09 €, vecākiem par bērnudārza apmeklējumu jāmaksā EUR 122,91/mēnesī.

*Pašvaldību līdzfinansējumi tiek piešķirti pilnā apmērā , ja ir izpildīti visi nosacījumi no vecāku puses šo finansējumu saņemšanai.