Cenas

Maksa par  bērnudārza apmeklējumu 2022./2023.  mācību gadā ir 460€ / mēnesī( mācību maksā ir iekļautas montessori nodarbības( bērni strādā grupās),  mūzikas nodarbības (2 reizes nedēļā.), sports( 2 reizes nedēļā) un māksla ).

Ēdināšanas maksa ir 4,75 € / dienā, kas tiek aprēķināta tikai par izmantotām dienām.

Sadarbojamies šādām pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu: Ķekavas pašvaldību, Rīgas pašvaldību, Mārupes pašvaldību,  Olaines pašvaldību, Salaspils pašvaldību, Jūrmalas pašvaldību.

Piemēram, līdzfinansējums Ķekavas novadā deklarētajiem bērniem 277.09 €, vecākiem par bērnudārza apmeklējumu jāmaksā EUR 182,91/mēnesī.

*Pašvaldību līdzfinansējumi tiek piešķirti pilnā apmērā , ja ir izpildīti visi nosacījumi no vecāku puses šo finansējumu saņemšanai.