Cenas

Maksa par  bērnudārza apmeklējumu  ir 550€ / mēnesī( mācību maksā ir iekļautas montessori nodarbības,  mūzikas nodarbības , māksla , sports).

Ēdināšanas maksa ir 5,00 € / dienā, kas tiek aprēķināta tikai par izmantotām dienām.

Sadarbojamies šādām pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu: Ķekavas pašvaldību, Rīgas pašvaldību, Mārupes pašvaldību,  Olaines pašvaldību, Salaspils pašvaldību, Jūrmalas pašvaldību.

Piemēram, līdzfinansējums Ķekavas novadā deklarētajiem bērniem EUR 359,36 , vecākiem par bērnudārza apmeklējumu jāmaksā EUR 190,64/mēnesī. Rīgas pašvaldības līdzfinansējums 403,00 eur, vecāku piemaksa eur 147,00 eur.

Bērniem no piecu gadu vecuma līdzfinansējums Ķekavas novadā deklarētajiem bērniem EUR 247,65( ar septembri ir pieejama valsts dotācija EUR 127,00).

*Pašvaldību līdzfinansējumi tiek piešķirti pilnā apmērā , ja ir izpildīti visi nosacījumi no vecāku puses šo finansējumu saņemšanai.