Darba laiks
Darba dienās          7.30 - 18.30
Setdienās un Svētdienās  SLĒGTS

Dienas ritms

Rīta cēliens
8:00-9:00.
Ierašanās, patstāvīga pārģērbšanās, dodās pēc brokastīm, laista telpaugus, veic dažādus uzticētos pienākumus, brīvais darbs.(bērns mācās pašapkalpošanās iemaņas).   
Kopā sanākšana
9:00.-9:30.
Rīta aplis, demonstrējumi. Bērni izsaka savas sajūtas, vēlmes.Sadarbībā ar skolotāju pārrunā dienas tēmu, dienas aktivitātes, izdomā kādi materiāli ir nepieciešami, lai īstenotu plānotās ieceres. Bērns izvēlas materiālu, kas viņu uzrunā saistībā ar pārrunāto tēmu.    
Pedagoga organizēta rotaļnodarbība
9:30 -10:30
Bērni izvēlas kurā mācību jomā darbosies, patstāvīgi izvēlas vai sagatavo materiālus, izmanto bērnudarzā visus pieejamos resursus, darbojas patstāvīgi vai grupā, mierīgi, bez steigas. Bērni darbojas tik ilgi, cik tas ir interesanti. Pēc darbošanās bērni sakārto savu darba vietu, noliek materiālu atpakaļ vietā, lai arī citiem bērniem tas būtu pieejams.Darbojoties grupās bērni mācās sadarboties, komunicēt, risināt konfliktus, palīdzēt viens otram, atbalsta. Skolotāja iesaistās bērnu darbā pēc nepieciešamības.   
Pastaiga
11:00-12:00
Bērni gatavojas pastaigai. Skolotāja organizē došanos pastaigā mazās apakšgrupās, pārrunā drošības noteikumus. Bērni patstāvīgi organizē rotaļas ar vienaudžiem, izvirzot mērķus, noteikumus. 
   
 Atpūta
13:00-15:00
 Gatavošanās atpūtai, tiek klātas gultas, sakārtota guļamtelpa.Bērni, kuri neguļ diendusu, darbojas grupā ar materiālu, savukārt tie, kas ir pamodušies ātrāk, iet grupā un arī darbojas, netraucējot citiem bērniem atpūsties.   
 Dažādas nodarbības
16.00.-17.00.

Āra pastaiga
17:00 - 18:00.

 Bērni darbojas grupās vai patstāvīgi, turpina vai pabeidz iesāktos darbiņus. Mūzikas, mākslas vai sporta nodarbība.


Āra pastaiga, vecāku sagaidīšana.
   

Montessori vide un praktiskās nodarbības

Sagatavotā vide ir tas, kas bērniem  sniedz plasāku pieredzi un vēlmi patstāvīgi darboties.Papildus Montessori materiāliem bērni var izmantot grāmatas, mācību procesā tiek izmantots projektors,  kā arī rokdarbu un mākslas materiāli.

Montessori materiāli ir sadalīti piecās zonās:

 - praktiskās dzīves materiāli
 - sajūtu (sensorie) materiāli
 - matemātikas materiāli
 - valodas attīstības materiāli.
 -  kosmoss jeb zinātņu zona.

Bērni paši var izvēlēties arī vietu, kur vēlas darboties – pie galda vai uz paklāja. Satikšanās vieta  sarunām, dziesmām un kopīgām grupas nodarbēm ir mūsu brīvajā rotaļu telpā uz paklāja.