Darba laiks
Darba dienās          7.30 - 18.30
Setdienās un Svētdienās  SLĒGTS

Dienas ritms

Ikdienā skolotāja kopā ar bērniem:

- izvirza uzdevumus,

- plāno secīgas darbības uzdevumu īstenošanai,

- iekārto grupas vidi,

- pēta, eksperimentē, risina problēmsituācijas,

- sniedz atgriezenisko saiti katram bērnam,

- kopā ar bērniem secina, vai plānoto izdevies sasniegt un kādas jaunas zināšanas iegūtas.

Pie mums regulāri ciemojas logopēds un, ja kādam bērniņam būs nepieciešams, var pieteikties logopēda nodarbībām.

Rīta cēliensIerašanās, patstāvīga pārģērbšanās, dodās pēc brokastīm, laista telpaugus, veic dažādus uzticētos pienākumus, brīvais darbs.(bērns mācās pašapkalpošanās iemaņas).   
Kopā sanākšanaRīta aplis, demonstrējumi. Bērni izsaka savas sajūtas, vēlmes.Sadarbībā ar skolotāju pārrunā dienas tēmu, dienas aktivitātes, izdomā kādi materiāli ir nepieciešami, lai īstenotu plānotās ieceres. Bērns izvēlas materiālu, kas viņu uzrunā saistībā ar pārrunāto tēmu. Mūzikas vai māla veidošanas nodarbība.   
Pedagoga organizēta rotaļnodarbībaBērni izvēlas kurā mācību jomā darbosies, patstāvīgi izvēlas vai sagatavo materiālus, izmanto bērnudarzā visus pieejamos resursus, darbojas patstāvīgi vai grupā, mierīgi, bez steigas. Bērni darbojas tik ilgi, cik tas ir interesanti. Pēc darbošanās bērni sakārto savu darba vietu, noliek materiālu atpakaļ vietā, lai arī citiem bērniem tas būtu pieejams.Darbojoties grupās bērni mācās sadarboties, komunicēt, risināt konfliktus, palīdzēt viens otram, atbalsta. Skolotāja iesaistās bērnu darbā pēc nepieciešamības.   
PastaigaBērni gatavojas pastaigai. Skolotāja organizē došanos pastaigā mazās apakšgrupās, pārrunā drošības noteikumus. Bērni patstāvīgi organizē rotaļas ar vienaudžiem, izvirzot mērķus, noteikumus. 
   
 Atpūta Gatavošanās atpūtai, tiek klātas gultas, sakārtota guļamtelpa.Bērni, kuri neguļ diendusu, darbojas grupā ar materiālu, savukārt tie, kas ir pamodušies ātrāk, iet grupā un arī darbojas, netraucējot citiem bērniem atpūsties.   
 Dažādas nodarbības Bērni darbojas grupās vai patstāvīgi, turpina vai pabeidz iesāktos darbiņus.    

 .