Darba laiks
Darba dienās          7.30 - 18.30
Setdienās un Svētdienās  SLĒGTS

Dienas ritms

Rīta cēliens
8:00-9:00.
Ierašanās, patstāvīga pārģērbšanās,  veic dažādus uzticētos pienākumus, brīvais darbs. Palīdz saklāt galdu  brokastīm. (bērni mācās pašapkalpošanās iemaņas).   
 9.00. Brokastu laiks( pēc brokastīm kopīga trauku novākšana).   
Kopā sanākšana
9:30.-10:00.
Rīta aplis , demonstrējumi. Bērni izsaka savas sajūtas, aprunājas ar skolotāju, pārrunā dienas tēmu, dienas aktivitātes.   
Montessori nodarbība
10:00 -10:30/40
Bērni dalās grupās. Lielākie bērni ar vienu skolotāju, mazākie ar otru skolotāju. Palīdzīgu roku sniedz abas auklītes.
Bērni patstāvīgi izvēlas  materiālu vai skolotāja piedāvā kādu no materiāliem,  darbojas patstāvīgi vai grupā, mierīgi, bez steigas. Bērni darbojas tik ilgi, cik tas ir interesanti. Pēc darbošanās bērni sakārto savu darba vietu, noliek materiālu atpakaļ vietā, lai arī citiem bērniem tas būtu pieejams.Darbojoties grupās bērni mācās sadarboties, komunicēt, risināt konfliktus, palīdzēt viens otram, atbalsta. Skolotāja iesaistās bērnu darbā pēc nepieciešamības.
   
Pastaiga
11:00-12:00
Bērni gatavojas pastaigai. Skolotāja organizē došanos pastaigā mazās apakšgrupās, pārrunā drošības noteikumus. 
   
 Atpūta/ klusā stunda
13:00-15:00
 Gatavošanās atpūtai, tiek klātas gultas, sakārtota guļamtelpa. Pirmo stundu visi bērni atpūšas, neatkarīgi no vecuma. Bērni, kuri pēc stundas nav aizmiguši iet grupā un darbojas netraucējot citiem bērniem atpūsties.   
 Dažādas nodarbības
16.00.-17.00.

Āra pastaiga
17:00 - 18:30.

 Bērni darbojas grupās vai patstāvīgi, turpina vai pabeidz iesāktos darbiņus. Mūzikas, mākslas,  keramikas vai sporta nodarbība.


Rotaļu laiks, vai āra pastaiga, vecāku sagaidīšana.
   

Montessori vide un praktiskās nodarbības

Sagatavotā vide ir tas, kas bērniem  sniedz plasāku pieredzi un vēlmi patstāvīgi darboties.Papildus Montessori materiāliem bērni var izmantot grāmatas, mācību procesā tiek izmantots projektors,  kā arī rokdarbu un mākslas materiāli.

Montessori materiāli ir sadalīti piecās zonās:

 - praktiskās dzīves materiāli
 - sajūtu (sensorie) materiāli
 - matemātikas materiāli
 - valodas attīstības materiāli.
 -  kosmoss jeb zinātņu zona.

Bērni paši var izvēlēties arī vietu, kur vēlas darboties – pie galda vai uz paklāja. Satikšanās vieta  sarunām, dziesmām un kopīgām grupas nodarbēm ir mūsu brīvajā rotaļu telpā uz paklāja.